JÄSENEHDOT

JÄSENEHDOT

Otteita virallisista toimintasäännöistä:

Yhdistyksen virallinen nimi on Triathlon Club Heinola ry, ja sen kotikunta on Heinola. Yhdistyksen tarkoituksena on urheiluharrastuksen ja -kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa. Yhdistys tukee jäsentensä osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailu- ja kuntoilutapahtumiin.

Yhdistystä johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kaikki 18-vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet. Vuosikokouksessa em.jäsenillä on puhe- ja äänioikeus.

Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joilla on vuosikokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kaikki yhdistyksen jäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka vuosikokous vahvistaa. Kaikki jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.

Käytännössä puhumme yhdistyksestämme nimellä Triathlon Club Heinola, lyhyemmin club. Clubiin otetaan uusia jäseniä läpi vuoden. Uuden jäsenen tulee ennen liittymistään clubiin tehdä vapaamuotoinen hakemus clubin sähköpostiosoitteeseen tai jollekin hallituksen jäsenelle. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan useamminkin. Clubin sähköpostiosoite: triclubheinola@gmail.com

Clubin nettisivut: www.triathlonclubheinola.fi

Hallituksen yhteystiedot tiedotteen lopussa.

Jäsenmaksut 2024

Clubin vuosikokous on vahvistanut jäsenmaksun suuruudet vuodelle 2024. Samalla clubilaisten jäsenmaksuasioissa on otettu käyttöön digitaalinen Suomisport-sovellus. Clubin jäsenmaksut maksetaan jatkossa Suomisportin tilille, josta ne ohjautuvat Triathlon Club Heinolan tilille.

Clubin jäsenmaksukategoria:

1. Clubin jäsenmaksu 35 €

2. Clubin juniorijäsen 10 € 

Kilpailuihin osallistuvat maksavat erikseen tarvitsemansa kilpailulisenssit.

1. Kotimainen vuosilisenssi 25 euroa.

2. Kansainvälinen vuosilisenssi 38 euroa.

3. Kertalisenssi 15 euroa.

4. Lapset ja nuoret 10 euroa.

Tarkempaa infoa https://www.triathlon.fi/harrastajalle/suomen-

triathlonliton-lisenssija/

Voit käyttää Suomisportia lataamalla sovelluksen puhelimeesi tai tietokoneella selaimen kautta. Tarkempaa infoa https://info.suomisport.fi/

Jäsenedut 2024

1. Triathlon Club Heinolan jäsenmaksun 35 € maksanut henkilö:

• voi osallistua clubin valmennuksellisiin yhteistreeneihin, kilpailuihin ja leireihin • voi saada clubin harjoitusmaksuetuja

• voi ostaa ja saada clubin vaatetusta.

• voi edustaa ja kilpailla Triathlon Clubin Heinolan nimissä Triathlonliiton alaisissa kansallisissa triathlonkilpailuissa

• voi osallistua clubin järjestämiin juhliin ja illanviettoihin

• saa tiedotteita clubin asioista sähköpostiin ja jäsenien WhatsApp-sovellukseen

• voi saada sijoituksen liiton alaisissa SM-kilpailuissa (maksu on suoritettava kuusi vuorokautta ennen kilpailua)

• voi hankkia KV-lisenssin Suomen Triathlonliitosta

• voi edustaa jäsenseuraa liiton alaisissa kilpailuissa ITU jäsenmaissa

• voi tulla nimetyksi edustusjoukkueeseen arvokilpailuihin

• voi ostaa OP:n myöntämän tapaturmavakuutuksen

• saa oikeuden osallistua liiton alaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin

• voi anoa clubin hallitukselta kauden päätyttyä avustusta triathlon -kilpailujen osanottomaksuista. Korvaus max. 40 % osanottomaksusta.

3. Triathlon Club Heinolan juniorijäsenmaksun 10 € (1.1.2007 tai sen jälkeen syntynyt) maksanut juniori:

• voi osallistua clubin valmennuksellisiin yhteistreeneihin, kilpailuihin ja leireihin • voi saada clubin harjoitusmaksuetuja

• voi ostaa ja saada clubin vaatetusta

• voi edustaa ja kilpailla Triathlon Clubin Heinolan nimissä Triathlonliiton alaisissa kansallisissa triathlonkilpailuissa

• saa tiedotteita clubin asioista sähköpostiin ja jäsenien WhatsApp-sovellukseen • voi anoa clubin hallitukselta kauden päätyttyä avustusta triathlon -kilpailujen osanottomaksuista. Korvaus max. 40 % osanottomaksusta.

Jäsenvelvollisuudet

Saadakseen kaikki jäsenedut tulee jäsenmaksun olla suoritettuna ja osallistuttava hallituksen hyväksymiin talkoisiin. Talkootyö on yksi kulmakivi, jolla pyöritämme clubin toimintaa sekä pidämme vuosittaisen jäsenmaksun ja valmennusmaksut kohtuullisen pienenä.

Aikuisjäsenillä on velvollisuus osallistua kahteen clubin järjestämiin talkoisiin 2024: • Finntriathlon-Vierumäki triathlonkilpailujen 

kisajärjestelytalkoisiin (1 päivä/jäsen) osallistuvat kaikki jäsenet. Jos kilpailet kisassa tai et pääse paikalle, niin on hommattava vähintään yksi clubin

ulkopuolinen henkilö talkoisiin.

• toisena joko clubin oma TosimiesTosinainen-kisa syyskuussa tai joku muu hallituksen vahvistama talkootapahtuma.

Hallituksen jäsenet 2024 (2025 vuosikokoukseen saakka) Ojapalo Paula, puheenjohtaja

Tenhu Pirjo, varapuheenjohtaja

(Pirjo on myös Suomen triathlonliiton hallituksen jäsen) Ylilehto Birgitta, sihteeri

Ijäs Tero, rahastonhoitaja

Madekivi Kimmo

Airaksinen Esa

Hillberg Mika

Ylilehto, Jari